Forum för rysk historia - för den vetgirige!


  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  avatar
  Admin
  Admin

  Antal inlägg : 6
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  Admin i ons dec 23, 2009 5:47 pm

  I en diskussion nyligen på Skalman (december 2009) gällande deportationerna från Baltikum 1941 påstods det bl.a. att Sovjetunionen förberedde massdeportationerna och en kommande sovjetisering av baltländerna redan hösten 1939. Som stöd för den tesen angavs den s.k. "deportationsordern från Litauen, Lettland och Estland från oktober 1939".

  Efter mycket letande fann jag enbart följande citat om det här:

  http://militera.lib.ru/research/bunich1/02.html

  Сталин был доволен. Земли, включенные в состав СССР в результате разгрома и раздела Польши, насчитывали около 200 тысяч кв. километров с населением в 13,4 миллиона человек.

  Немедленно началось приведение вновь приобретенных территории в общесоюзному знаменателю. Местные отделы НКВД получили секретный приказ наркома внутренних дел N 001223 от И октября 1939 года, согласно которому следовало было организовать срочный учет «контрреволюционных элементов и вражеских категорий населения» независимо от того, участвовали ли они в антисоветской деятельности. Быстро составленные списки включали в себя не только бывших военнослужащих польской армии, жандармерии и полиции, но и служащих государственных учреждений, общественных и религиозных деятелей, членов украинских, белорусских и польских культурных и даже спортивных обществ. По этим спискам началась массовая депортация населения в Сибирь. Число депортируемых быстро перевалило за полтора миллиона человек. (Немцы сумели выселить [58] со своей территории всего 462820 человек.)

  Stalin var nöjd. Områden, som hade införlivats i Sovjetunionen som ett resultat av Polens krossande och delning, uppgick till omkring 200 tusen kv. kilometer med en befolkning på 13,4 miljoner personer.

  Omedelbart började man föra dessa nyanskaffade territorier närmare den allunionella nämnaren. De lokala NKVD-avdelningarna fick en hemlig order från folkkommissarien för inrikesärenden med N. 001223 av den 11 oktober 1939, enligt vilken man skulle organisera en snabb registrering av "kontrarevolutionära element och fientliga befolkningskategorier" oberoende av om dessa hade deltagit i antisovjetisk verksamhet. De snabbt sammanställda listorna inkluderade inte bara militärt tjänstgörande ur den polska armén, gendermeriet och polisen, utan också tjänstemän vid statliga institutioner, samhälls- och religiöst aktiva, medlemmar ur ukrainska, vitryska och polska kulturella och idrottssällskap. Utifrån dessa listor påbörjades en massdeportation av befolkningen till Sibirien. Antalet deporterade öveskred snabbt en och en halv miljon. (Tyskarna lyckades deportera från sina områden endast 462.820 personer). (Mythcrackers kommentar: Bunitjs tal om 1,5 miljoner deporterade följer alla nyrevisionisters traditionella spår - som bekant var antalet deporterade omkring 330.000, inte mer).

  Källa: I. L. Bunitj, Groza. Krovavyje igry diktatorov. (Kort information om författaren: Igor Bunitj var en inbiten sovjetkritiker, ogillade starkt Stalin, och kan således inte anses ha varit någon stalinapologet. Boktiteln - "Åskan. Diktatorernas blodiga spel" - ger en antydan om det).

  Med denna text som utgångspunkt var min första reaktion att ordern gällde det nyss fallna Polen (september 1939) och inte Baltikum. Tanken på att den ordern skulle ha gällt Litauen, Lettland och Estland förutsatte:

  1. att Sovjetunionen skulle ha haft en omfattande NKVD-apparat i de baltiska länderna redan INNAN dessa blev sovjetrepubliker.

  2. att sovjeterna skulle ha haft möjligheter att kolla upp och sammanställa listor på "fientliga element" i de baltiska länderna, samt förbereda deportationer innan Sovjet ens hade kontrollen över dessa territorier. Det ter sig som väldigt svårgenomförbart.

  Men jag hade fel i mitt antagande. Den påstådda ordern (påskriven av Ivan Serov) "gällde" just Litauen, Lettland och Estland. Jag googlade vidare på nätet och fann följande:

  http://books.google.se/books?id=fTt6lJOEEFcC&pg=PA292&lpg=PA292&dq=001223+deportation+1983&source=bl&ots=bZ7T_Arr2w&sig=of2Hwpra2O6UHlD1J73nEeIwWac&hl=sv&ei=chkyS8a7C4PK-QbJsNSuCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAsQ6AEwAA#v=onepage&q=001223%20deportation%201983&f=false

  Här står det att det egentligen rörde sig om "Serovs deportationsinstruktioner". NKVD:s egen order med samma nummer (N. 011223) hade ett helt annat innehåll än "Serovs deportationsinstruktioner" (N. 011223) - det rör sig alltså om två olika dokument.

  Jag kollade vidare på Serov och vilken post han innehade hösten 1939. Han var - OBS! - "Folkkommissarie för inrikesärenden för Ukrainska SSR"!!! Citat:

  С сентября 1939 года — Народный комиссар внутренних дел Украинской ССР.

  Källa: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  Min tanke var genast: hur kan det komma sig att en tjänsteman som står under Berija går över sin egen chef och ger order på allunionell nivå? Det tedde sig märkligt i mina ögon - chefen för det ukrainska distriktet (ett distrikt bland många andra i Sovjetunionen) ger order till andra NKVD-avdelningar i Baltikum (om sådana överhuvudtaget fanns där) om att förbereda deportationerna därifrån - och dessa instruktioner skulle ha givits redan innan sovjeternas införlivande av i dessa länder (ja, t.o.m. innan de sovjetiska garnisonerna blev förlagda i Baltikum).

  Dessutom, "Serovs instruktioner" saknar både datum och registreringsnummer (enligt den andra länken ovan). Dessutom sägs det där att "Serovs instruktioner" skall ha utfärdats av NKGB (inte NKVD). NKGB skapades först i februari 1941 efter en uppdelning av NKVD. Detta bådade inte gott för det "hemska deportationsdokumentet".

  Och det roliga tog inte slut i.o.m. detta. Jag letade vidare, googlade och fann texten till "Serovs instruktioner" på engelska. Enligt mina webb-efterforskningar utfärdades alltså dokumentet 11 oktober 1939 (värt att notera detta!). Innan jag går vidare med mer intressanta detaljer återger jag hela dokumenttexten i dess helhet. Se nästa inlägg.

  /MC
  avatar
  Admin
  Admin

  Antal inlägg : 6
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  Admin i ons dec 23, 2009 5:53 pm

  http://en.wikipedia.org/wiki/Serov_Instructions
  http://en.wikisource.org/wiki/Regarding_the_Procedure_for_carrying_out_the_Deportation_of_Anti-Soviet_Elements_from_Lithuania,_Latvia,_and_Estonia
  http://vip.latnet.lv/LPRA/order001223.htm

  Regarding the Procedure for carrying out the Deportation of Anti-Soviet Elements from Lithuania, Latvia, and Estonia.

  STRICTLY SECRET.

  1. General Situation

  The deportation of anti-Soviet elements from the Baltic Republics is a task of great political importance. Its successful execution depends upon the extent to which the district operative "troikas" and operative headquarters are capable of carefully working out a plan for executing the operations and for anticipating everything indispensable.

  Moreover, care must be taken that the operations are carried out without disturbances and panic, so as not to permit any demonstrations and other trouble not only on the part of those to be deported, but also on the part of a certain section of the surrounding population hostile to the Soviet administration.

  Instructions as to the procedure for conducting the operations are given below. They should be adhered to, but in individual cases the collaborators engaged in carrying out the operations shall take into account the special character of the concrete conditions of such operations and, in order correctly to appraise the situation, may and must adopt other decision directed to the same end, viz., to fulfill the task entrusted to them without noise and panic.

  2. Procedure of Instructing

  The instructing of operative groups by the district "troika" shall be done as speedily as possible on the day before the beginning of the operations, taking into consideration the time necessary for travelling to the scene of operations.

  The district "troika" shall previously prepare the necessary transport for conveyance of the operative groups in the village to the scene of operations.

  On the question of allocating the necessary number of motor-cars and wagons for transport, the district "troika" shall consult the leaders of the Soviet party organized on the spot.

  Premises for the issue of instructions must be carefully prepared in advance, and their capacity, exits and entrances and the possibility of intrusion by strangers must be considered.

  Whilst instructions are being issued the building must be carefully guarded by operative workers.

  Should anybody from amongst those participating in the operation fail to appear for instructions, the district "troika" shall at once take steps to replace the absentee from a reserve which shall be provided in advance.

  Through police officers the "troika" shall notify to those assembled a division of the government for the deportation of a prescribed number contingent of anti-Soviet elements from the territory of the said republic or region. Moreover, they shall briefly explain what the deportees represent.

  The special attention of the (local) Soviet party workers gathered for instructions shall be drawn to the fact that the deportees are enemies of the Soviet people and that the possibility of an armed attack on the part of the deportees cannot be excluded.

  3. Procedure for Acquisition of Documents

  After the general instructions of the operative groups, documents regarding the deportees should be issued to such groups. The deportees' personal files must be previously collected and distributed among the operative groups, by communes and villages, so that when they are being given out there shall be no delays.

  After receipt of personal files, the senior member of the operative group shall acquaint himself with the personal affairs of the families which he will have to deport. He shall, moreover, ascertain the composition of the family, the supply of essential forms for completion regarding the deportee, the supply of transport for conveyance of the deportee, and he shall receive exhaustive answers to questions not clear to him.

  Simultaneously with the issuing of documents, the district "troika" shall explain to each senior member of the operative group where the families to be exported are situated and shall describe the route to be followed to the place of deportation. The roads to be taken by the operative personnel with the deported families to the railway station for entrainment shall be indicated. It is also essential to indicate where reserve military groups are stationed, should it be necessary to call them out during trouble of any kind.

  The possession and state of arms and ammunition of the entire operative personnel shall be checked. Weapons must be in complete battle readiness and magazines loaded, but the cartridge shall not be slipped into the rifle breech. Weapons shall be used only as a last resort, when the operative group is attacked or threatened with attack or when resistance is offered.

  4. Procedure for Carrying out Deportations

  If the deportation of several families is being carried out in a settled locality, one of the operative workers shall be appointed senior as regards deportation in that village, and under his direction the operative personnel shall proceed to the villages in question. On arrival in the villages, the operative group shall get in touch (observing the necessary secrecy) with the local authorities; the chairman, secretary or members of the village soviets, and shall ascertain from them the exact dwelling-place of the families to be deported.

  After this the operative groups, together with the representatives of the local authorities, who shall be appointed to make an inventory of property, shall proceed to the dwellings of the families to be deported. Operations shall begin at daybreak. Upon entering the home of the person to be deported, the senior member of the operative group shall assemble the entire family of the deportee into one room, taking all necessary precautionary measures against any possible trouble.

  After the members of the family have been checked in conformity with the list, the location of those absent and the number of sick persons shall be ascertained, after which they shall be called upon to give up their weapons. Irrespective of whether or not any weapons are delivered, the deportee shall be personally searched and then the entire premises shall be searched in order to discover hidden weapons.

  During the search of the premises one of the members of the operative group shall be appointed to keep watch over the deportees.

  Should the search disclose hidden weapons in small quantities, these shall be collected by the operative groups and distributed among them. If many weapons are discovered, they shall be piled into the wagon or motor-car which has brought the operative group, after any ammunition in them has been removed. Ammunition shall be packed together with rifles.

  If necessary, a convoy for transporting the weapons shall be mobilized with an adequate guard.

  In the event of the discovery of weapons, counter-revolutionary pamphlets, literature, foreign currency, large quantities of valuables etc., a brief report of search shall be drawn up on the spot, wherein the hidden weapons or counter-revolutionary literature shall be indicated. If there is any armed resistance, the question of the necessity of arresting the parties, showing such armed resistance, and of sending them to the district branch of the People's Commissariat of Public Security shall be decided by the district "troika".

  A report shall be drawn up regarding the deportees in hiding or sick ones, and this report shall be signed by the representative of the Soviet party organization.

  After completing the search of the deportees they shall be notified that by a Government decision they will be deported to other regions of the Union.

  The deportees shall be permitted to take with them household necessities not exceeding 100 kilograms in weight.

  1. Suit. 2. Shoes. 3. Underwear. 4. Bedding. 5. Dishes. 6. Glassware. 7. Kitchen utensils. 8. Foods, an estimated month's supply for a family. 9. Money in their possession. 10. Trunk or box in which to pack articles. It is not recommended that large articles be taken.

  If the contingent is deported from rural districts, they shall be allowed to take with them small agricultural stocks-axes, saws, and other articles, so that when boarding the deportation train they may be loaded into special goods wagons.

  In order not to mix them with articles belonging to others, the Christian name, patronymic and surname of the deportee and name of the village shall be written on the packed property.

  When loading these articles into the carts, measures shall be taken so that the deportee cannot make use of them for purposes of resistance while the column is moving along the highway.

  Simultaneously with the task of loading by the operative groups, the representatives of the Soviet party organizations present at the time prepare an inventory of the property and of the manner of its protection in conformity with the instructions received by them.

  If the deportee possesses his own means of transport, his property shall be loaded into the vehicle and together with his family shall be sent to the designated place of entrainment.

  If the deportees are without means of transport, carts shall be mobilized in the village by the local authorities, as instructed by the senior member of the operative group.

  All persons entering the home of the deportee during the execution of the operations or found there at the moment of these operations must be detained until the conclusion of the operations, and their relationship to the deportee shall be ascertained. This is done in order to disclose persons hiding from the police, gendarmes and other persons. After verification of the identity of the detained persons and establishment of the fact that they are persons in whom the contingent is not interested they shall be liberated.

  If the inhabitants of the village begin to gather around the deportees' home while operations are in progress, they shall be called upon to disperse to their own homes, and crowds shall not be permitted to form. If the deportee refuses to open the door of his home, notwithstanding that he is aware that the members of the People's Commissariat for Public Security have arrived, the door must be broken down. In individual cases neighbouring operative groups carrying out operations in that locality shall be called upon to help.

  The delivery of the deportees from the village to the meeting place at the railway station must be effected during daylight; care, moreover, should be taken that the assembling of every family shall not last more than two hours.

  In all cases throughout the operations firm and decisive action shall be taken, without the slightest excitement, noise and panic.

  It is categorically forbidden to take any articles away from the deportees except weapons, counter-revolutionary literature and foreign currency, as also to make use of the deportees food.

  All participants in the operations must be warned that they will be held legally accountable for attempts to appropriate individual articles belonging to the deportees.

  5. Procedure for Separating a Deportee's Family from the Head of the Family

  In view of the fact that a large number of deportees must be arrested and distributed in special camps and that their families must proceed to special settlements in distant regions, it is essential that the operations of removal of both the members of the deportee's family and its head shall be carried out simultaneously, without notifying them of the separation confronting them. After the domiciliary search has been carried out and the appropriate identification documents have been drawn up in the deportee's home, the operative worker shall complete the documents for the head of the family and deposit them in the latter's personal file, but the documents drawn up for members of his family shall be deposited in the personal file of the deportee's family. The convoy of the entire family to the station shall, however, be effected in one vehicle and only at the station of departure shall the head of the family be placed separately from his family in a car specially intended for heads of families.

  During the assembling (of the family) in the home of the deportee the head of the family shall be warned that personal male effects must be packed in a separate suitcase, as a sanitary inspection of the deported men will be made separately from the women and children.

  At the stations of entrainment heads of families subject to arrest shall be loaded into cars specially allotted to them, which shall be indicated by operative workers appointed for that purpose.

  6. Procedure for convoying the Deportees

  The assistants convoying the column of deportees in horse-carts are strictly forbidden to sit in the said carts. The assistants must follow alongside and behind the column of deportees. The senior assistant of the convoy shall from time of time go the rounds of the entire column to check the correctness of the movement.

  When the column of the deportees is passing through inhabited places or when encountering passers-by, the convoy must be controlled with particular care; those in charge must see that no attempts are made to escape, and no conversation of any kind shall be permitted between the deportees and passers-by.

  7. Procedure for Entrainment

  At each point of entrainment a member of the operative "troika" and a person specially appointed for that purpose shall be responsible for entrainment.

  On the day of entrainment the chief of the entrainment point, together with the chief of the deportation train and of the convoying military forces of the People's Commissariat of Internal Affairs, shall examine the railway cars provided in order to see that they are supplied with everything necessary, and the chief of the entrainment point shall agree with the chief of the deportation train on the procedure to be observed by the latter in accepting delivery of the deportees.

  Red Army men of the convoying forces of the People's Commissariat of Internal Affairs shall surround the entrainment station.

  The senior members of the operative group shall deliver to the chief of the deportation train one copy of the nominal roll of the deportees in each railway car. The chief of the deportation train shall, in conformity with this list, call out the name of each deportee, shall carefully check every name and assign the deportee's place in the railway-car.

  The deportee's effects shall be loaded into the car, together with the deportee, with the exception of the small agricultural inventory, which shall be loaded in a separate car.

  The deportees shall be loaded into railway-cars by families; it is permitted to break up a family (with the exception of heads of families subject to arrest). An estimate of twenty-five persons to a car should be observed.

  After the railway-car has been filled with the necessary number of families, it shall be locked.

  After the people have been taken over and placed in the deportation train, the chief of the train shall bear responsibility for all persons handed over to him and for their delivery to their destination. After handling over the deportees the senior member of the operative group shall draw up a report on the operation carried out by him and briefly indicate the name of the deportee, whether any weapon and counter-revolutionary literature has been discovered, and also how the operation was carried out.

  After having placed the deportees on the deportation train and having submitted reports of operation results to be thus discharged, the members of the operative group shall be considered free and shall act in accordance with the instruction of the chief of the district branch of the People's Commissariat of Public Security.

  Deputy People's Commissar of Public Security of the USSR.

  Commissar of Public Security of the third Rank (signed):

  SEROV.

  ===
  Original reference: US Congress. House. Report of the Select Committee to Investigate Communist Aggression and the Forced Incorporation of the Baltic States into the USSR. Third Interim Report, pp. 464-68. Washington: G.P.O., 1954. (original, US House of Representatives, files of Baltic Committee, Exhibit 16-H of 12.X.53.)
  avatar
  Admin
  Admin

  Antal inlägg : 6
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  Admin i ons dec 23, 2009 5:59 pm

  Enligt http://vip.latnet.lv/LPRA/order001223.htm hade Serov-instruktionen översatts från det RYSKA ORIGINALET i - OBS! - London! Intressant, det ryska originalet förvaras i ett annat land, tänke jag! Så spännande!

  Nu tog jag upp Alexandr Djukovs bok från 2009 som heter "Pakt Molotova-Ribbentropa v voprosach i otvetach". Där på sidorna147-151 i kapitel 18 behandlas de påstådda deportationsförberedelserna "redan hösten 1939". Följande bild framträder när man läser texten:

  От прибалтийских историков и политиков достаточно часто можно услышать о том, что первый "сверхсекретный" приказ о депортации из прибалтийских республик якобы был утвержден еще до включения их в состав Советского Союза – в 1939 году.128
  Об этом "сверхсекретном документе" подробно рассказывается в изданной в 1972 году в книге под названием "Балтийские государства 1940 – 1972": "10 октября 1939 г., когда в Кремле состоялся прием в честь литовской делегации, днем раньше поставившей свои подписи под Пактом о взаимопомощи с Советским Союзом, генерал Серов, комиссар НКВД 3-го ранга, подписал угрожающий документ. Этот документ, отнесенный к разряду "чрезвычайно секретных", представлял собой инструкцию для офицеров НКВД, получивших направление на советские военные базы в Балтийские государства. Он назывался

  "Депортация антисоветских элементов из Балтийских государств" и представлял собой длинную и подробнуюинструкцию в семи частях. После вступления, где описывалась общая ситуация и подчеркивалось величайшее политическое значение операции, инструкция переходила к конкретным указаниям для персонала о том, какие документы следует выдавать депортируемым, как забирать депортируемых из домов, как проводить отделение мужчин от семей, как организовывать конвой и как должна происходить погрузка депортированных на железнодорожных станциях".129
  Даже с точки зрения элементарной логики подобное утверждение выглядит крайне сомнительным. Во-первых, совершенно непонятно, как советские власти могли готовить депортацию из прибалтийских стран до их присоединения. Во-вторых, серьезные сомнения вызывают сроки: неужели подготовка к депортациям из прибалтийских республик велась более полутора лет? Обращение к первоисточнику окончательно убеждает, что мы имеем дело с очередной ложью. Дело в том, что пресловутая "инструкция Серова" была впервые опубликована в 1941 году в напечатанной в Каунасе книге "Советский

  Союз и балтийские государства" ("Die Sowjetunion und die baltische Staaten"). Издана эта книга на немецком и готовили ее, как нетрудно догадаться, сотрудники ведомства доктора Геббельса.130
  Более того, в начале девяностых годов российскими историками была обнародована реальная инструкция "для офицеров НКВД, получивших направление на советские военные базы в Балтийские государства" – директива НКВД СССР № 4/59594 от 19 октября 1939 г. "Об оперативном обслуживании частей, дислоцированных на территории Эстонии, Латвии и Литвы".
  Излишне говорить, что никаких упоминаний о подготовке к депортации в этой директиве не обнаружилось; начальникам особых отделов частей, расположенных на территории прибалтийских республик предписывалось всего лишь активизировать борьбу со шпионажем, а так же следить за поведением командиров и красноармейцев "в целях своевременного выявления и пресечения

  случаев дискредитации высокого звания представителя Красной Армии и Флота Советского Союза".131
  Поиски "инструкции Серова" в Центральном архиве ФСБ результатов, естественно, не дали. Зато выяснилось обстоятельство, свидетельствующее о поддельности этого документа. Дело в том, что 11 октября 1939 года, когда Серов якобы подписывал этот документ, он работал наркомом внутренних дел УССР и, как справедливо замечает российский историк Павел Полян, "ни при каких обстоятельствах не мог издавать документы общесоюзного уровня".132

  128 Белая книга о потерях, причиненных народу Эстонии оккупациями, 1940 – 1991.
  Таллинн, 2005. С. 14.
  129 На чаше весов. Эстония и Советский Союз: 1940 год и его последствия. Таллинн, 1999.
  С. 421; Th e Baltic States 1940-1972: Documentary background and survey of
  developments presented to the European Security and Cooperation Conferenсе. Stockholm,
  1972. P. 49 – 50. Впервые подобное утверждение появилось в изданной в 1951 году
  в Стокгольме книге "Эти имена обвиняют. Промежуточный перечень латвийских
  граждан, депортированных в Советскую Россию в 1940 – 41 гг.", переизданной в 1982
  году.
  130 Estonia, 1940 – 1945: Reports of Estonian International Commission for the investigation of
  crimes against humanity. Tallinn, 2006. P. 380.
  131 Органы государственной безопасности СССР в годы Великой Отечественной войны:
  Сборник документов (далее – ОГБ). М., 1995. Т. 1. Кн. 1. С. 110 – 111; На чаше весов.
  С. 92 – 93.
  132 Сталинские депортации, 1928 – 1953: Сборник документов. М., 2005. С. 780.

  Kort resumé av texten: enligt boken "Балтийские государства 1940 – 1972 ("De baltiska staterna 1940-1972", från 1972) skulle den påstådda deportationsordern från Serov ha utfärdats redan den 10 oktober 1939 (inte den 11 oktober 1939 som alla andra påstår), dagen efter att Litauen hade skrivit på avtalet om samarbete med Sovjetunionen. Dokumentet var dessutom "topphemligt".

  Vidare skriver Djukov att jakten på primärkällan till dokumentet gav följande intressanta information: första gången de ökända "Serovinstruktionerna" gavs ut var 1941 i Kaunas, Litauen i boken "Die Sowjetunion und die baltische Staaten". Inte svårt att lista ut att Goebbels gav sitt godkännande till denna publikation.

  Min (mythcrackers) första funderng var: hur lyckades tyskarna redan 1941 komma över ett "topphemligt" sovjetisk NKGB- (eller var det NKVD?)-dokument - bara två år efter orderns utfärdande. Man kan undra hur väl NKVD- (eller om det var NKGB)-medarbetarna förvarade sina "topphemliga dokument".

  Mycket riktigt anmärker Djukov och den ryske historikern Pavel Poljan att det var helt otänkbart att Serov (NKVD-chef för Ukrainska SSR) under några som helst omständigheter skulle ha givit order på allunionell nivå (och kringgå sin chef Berija i ordergivningskedjan).

  Man fann en riktig instruktion från den 19 oktober 1939 - "Об оперативном обслуживании частей, дислоцированных на территории Эстонии, Латвии и Литвы" - "Om den operativa betjäningen av enheterna dislokerade på Estlands, Lettlands och Litauens territorium". I det dokumentet sades det ingenting om några "förberedelser till deportationerna". Det enda som föreskrevs var att man skulle aktivisera kampen mot spionaget, samt att man skulle hålla ett öga på de rödgardistiska militärchefernas och soldaternas beteende, "för att i tid förhindra fall av miskreditering av representanter för Röda armén och den sovjetiska flottan". Punk och slut.

  Man har inte heller funnit "Serovs instruktioner" i ryska arkiv trots att man har letat efter denna ökända order med "nummer 011223".

  Så vad har vi? Jo.

  1. Ordern påstås ha skrivits 10 eller 11 oktober 1939 - innan sovjeterna hade kontroll över Baltikum

  2. Ordern skrevs av Ivan Serov som var NKVD-chef för Ukrainska SSR och således stod under Berija i orderkedjan

  3. Ordern utfärdades av NKGB - en ännu icke-existerande instans hösten 1939 - NKGB bildades först i februari 1941

  4. "Serovinstruktionerna" saknar datum och registreringsnummer

  5. Ordern gavs för första gången ut i Kaunas 1941 - av tyskarnas och Goebbels propagandaverk - under den tyska ockupationen av Baltikum

  6. Det ryska "originalet" till "Serovs instruktioner" förvaras i London (den engelska texten är en översättning från det)

  Det råder inga tvivel om att vi har att göra med en dåligt gjord förfalskning. Jag hade fel, det är inte bara så att "Serovs instruktioner" gällde enbart Polen (som jag först trodde), de instruktionerna fanns överhuvudtaget inte!

  /MC


  Senast ändrad av Admin den ons dec 23, 2009 8:17 pm, ändrad totalt 2 gånger
  avatar
  Admin
  Admin

  Antal inlägg : 6
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  Admin i ons dec 23, 2009 8:07 pm

  Det påstådda dokumentets "Deputy People's Commissar of Public Security of the USSR" (så i slutet av den engelska översättningen, strax innan signaturen "Serov") motsvarar "первый заместитель Народного комиссара госбезопасности СССР" på ryska. Serovs karrär enligt uppgifter på Wikipedia (ryska):

  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  # С сентября 1939 года — Народный комиссар внутренних дел Украинской ССР.
  # С февраля 1941 года — первый заместитель Народного комиссара госбезопасности СССР.
  # С июля 1941 года по февраль 1947 года — заместитель Народного комиссара (с марта 1946 года — министра) внутренних дел СССР.

  # Från september 1939 - Folkommissarie för inrikesärenden vid Ukrainska SSR
  # Från februari 1941 - förste biträdande fokkommissarie för Sovjetunionens statssäkerhet
  # Från juli 1941 t.o.m. februari 1947 - vice folkkommissarie (från mars 1946 - minister) för inrikesärenden inom Sovjetunionen (eller som i texten: SSSR)

  Som man kan se hade inte Serovs tjänstetitel någonting alls med "statssäkerhetsmyndigheterna" att göra förrän mellan februari 1941 och juli 1941 ( i ungefär 6 månader). I oktober 1939 var han enbart "Fokkommissarie för inrikesärenden vid Ukrainska SSR" (utan ordet "statssäkerhet" i sin titel).

  Själva "statssäkerhetsmyndigheterna" (NKGB, sedermera KGB) uppfanns inte förrän i februari 1941. Således signerade Serov "deporteringsordern" i en ännu icke-existerande myndighets namn.

  Således är dokumentet ("Serovs deporteringsinstruktioner") förfalskat. Att tro något annat är naivt.

  /MC
  mythcracker
  mythcracker

  Antal inlägg : 8
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  mythcracker i tor dec 24, 2009 9:32 am

  http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Commissariat_for_State_Security

  People's Commissariat for State Security
  From Wikipedia, the free encyclopedia
  Jump to: navigation, search

  The People's Commissariat for State Security (Russian: Народный комиссариат государственной безопасности) or NKGB, was the name of the Soviet secret police, intelligence and counter-intelligence force that existed from February 3, 1941 to July 20, 1941, and again from 1943 to 1946, and then renamed into the Ministry for State Security, or MGB.

  Notera datumet för NKGB:s bildande - 3 februari 1941. Serov signerade de ökända s.k. "deporteringsinstruktionerna" i denna - då ännu icke-existerande - organisations namn (The People's Commissariat for State Security) redan den 10 eller den 11 september 1939, och använde dessutom en felaktigt tjänstetitel. Detta kallas för en anakronism på historikerspråk - det är ungefär som om Björn Weibo hade signerat ett dokument i egenskap av chef för Migrationsverket redan i december 1992. Faktoid: Migrationsverket kallades för Invandrarverket fram t.o.m. den 30 juni 2001. Björn Weibo tillträdde som organisationschef först 1996.

  /MC
  mythcracker
  mythcracker

  Antal inlägg : 8
  Registreringsdatum : 09-12-20

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  mythcracker i tor dec 24, 2009 5:05 pm

  Citat ur dokumentet:

  2. Procedure of Instructing

  The instructing of operative groups by the district "troika" shall be done as speedily as possible on the day before the beginning of the operations, taking into consideration the time necessary for travelling to the scene of operations.

  The district "troika" shall previously prepare the necessary transport for conveyance of the operative groups in the village to the scene of operations.

  On the question of allocating the necessary number of motor-cars and wagons for transport, the district "troika" shall consult the leaders of the Soviet party organized on the spot.

  Citat från Wikipedia:

  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0

  Решением Политбюро ЦК ВКП(б) № П65/116 от 17 ноября 1938 года судебные тройки, созданные в порядке особых приказов НКВД СССР, а также тройки при областных, краевых и республиканских Управлениях РК милиции были ликвидированы. Дела передавались на рассмотрение судов или Особого Совещания при НКВД СССР.

  Kontentan av det ovanstående: NKVD-trojkorna avskaffades redan 17 november 1938 genom ett gemensamt beslut Nr. P65/116 av Sovnarkom och Politbyråns centralkommitté vid VKP(b). 10 eller 11 oktober 1939 återupplivar alltså Ivan Serov denna organisation genom att signera sin påstådda "deporteringsinstruktion" - således struntade han i Sovnarkoms och Politbyråns centralkommittés gemensamma beslut från 11 månader innan och egenhändigt införde "trojkorna" igen (trots att han bara var NKVD-chef för Ukrainska SSR).

  /MC

  Sponsored content

  Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning Empty Sv: Serovs deportationsorder - en tysk förfalskning

  Inlägg  Sponsored content


   Aktuell tid och datum: fre jan 17, 2020 7:39 pm